20апр/21

Документи

Клик на назив документа води до његовог садржаја: – Управни и надзорни одбор – подаци о избору директора Крушевачког позоришта – правилник о систематизацији радних места – програм рада 2021. – финансијски… >>

15јан/19

Радна места

ДИРЕКТОР: Бранислав Недић ОПШТИ СЕКТОР секретар установе: Ана Тончић руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг: Светлана Ђурђевић руководилац финансијско-рачуноводствених послова: Снежана Ћирковић самостални финансијско-рачуноводствени сарадник: Валентина Вулић референт за правне, кадровске… >>

08окт/18

Бранислав Недић

Рођен је у Крушевцу, 15. марта 1973. године. Уписао Факултет драмских уметности у Београду, одсек драматургија, дипломирао 1998. године. Сарадник Крушевачког позоришта од 1995. године. Управник постао 2000-те године. Рад у позоришту:… >>

04окт/18

Историјат позоришта

Професионално народно позориште у Крушевцу, званично основано 1946. године, има дубоке корене у аматерским, радничким, омладинским и сталешким “ад хок” ансамблима… Стотину година театарских збивања спонтано или систематично неговали су глумачке личности… >>