KРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Адреса: Видовданска 26, 37000 Крушевац

Телефон: +381(0)37 / 410 810 , 442 990

ПИБ: 100315011

МАТИЧНИ БРОЈ: 07143982

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9003

E-маил: krusevackopozoriste@gmail.com