Crno jagnje

Crno jagnje

Četvrtak, 08. 02. u 17:00 i 19:00 PULS TEATAR LAZAREVAC
CRNO JAGNJE
Tekst i režija: Saša B. Latinović