Krusevacko pozoriste na Facebook-u   Krusevacko pozoriste na Twitter-u   Krusevacko pozoriste na YouTube-u
 
PRIJAVITE SA ZA NEWSLETTER
 
GALERIJA      KONTAKT

NOVA PREDSTAVA ZA DECU! ·· P R E M I J E R A! ·· USKORO PREMIJERA! ·· Izašao je repertoar za Oktobar 2018. ·· KRUŠEVAČKO POZORIŠTE PROSLAVILO SV... ·· PREDSTAVA "SEMAFORKO" U POZORIŠTU ·· NOVI PROJEKAT U KRUŠEVAČKOM POZORIŠTU ·· U TOPOLI NAJBOLJI "KABARE AJDE BRE"! ·· DANI REPUBLIKE SRPSKE U SRBIJI ·· "KABARE AJDE BRE" NA FESTIVALU U TOPOLI ··
Bookmark and Share
.
MALI JOAKIM 2017.
Pogledajte ili preuzmite sve biltene sa festivala Mali Joakim 2017. OVDE
POŠTOVANI PRIJATELJI
Poštovani prijatelji i poštovaoci pozorišne umetnosti, pozivamo Vas da nam putem mail-a krusevackopozoriste@gmail.com šaljete predloge o Vašem viđenju izgleda budućeg Trga glumaca (deo sadašnjeg Trga mladih ispred zgrade Pozorišta). Takođe, pozivamo Vas da šaljete i Vaše predloge glumaca iz Kruševca i okoline koji zaslužuju da se njihova obeležja nađu na budućem Trgu. Posetite stranicu TRGA GLUMACA
Vaše Kruševačko pozorište.

Pretraga


 
Javni poziv - klimatizacija prizemlja zgrade
KRUŠEVAČKO POZORIŠTE

KRUŠEVAC
Vidovdanska 26
Kruševac
PIB 100315011


KRUŠEVAČKO POZORIŠTE KRUŠEVAC

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - KLIMATIZACIJA PRIZEMLJA ZGRADE KRUŠEVAČKOG POZORIŠTA


Vrsta postupka: Otvoreni postupak.
Predmet javne nabavke su radovi – klimatizacija prizemlja Kruševčkog pozorišta.
Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i ovim pozivom.
Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dokazuje dokumentima koje dostavlja uz ponudu, u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.
Zainteresovani mogu konkursnu dokumentaciju preuzeti na adresi: Kruševačko pozorište, Vidovdanska 26, ili se mogu javiti na tel: 037/410-810 (osoba za kontakt Tončić Ana), svakog radnog dana dok traje rok za dostavljanje ponuda u vremenu od 10 do 14 časova.
Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku.
Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je dostave do isteka roka, bez obzira na način dostavljanja, u zapečaćenom omotu, lično ili na već pomenutu adresu Pozorišta, sa naznakom: PONUDA ZA KLIMATIZACIJU – NE OTVARATI.

Kriterijum za ocenu ponuda je najniža ponuđena cena.

Pre početka otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju, predaju Komisiji ovlašćenja za zastupanje ponuđača. Ovlašćenje podnose svi osim direktora preduzeća, odnosno preduzetnika, kojima će se identitet proveriti važećom ličnom kartom.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 13. 05. 2013. god. u 12 časova u prostorijama Kruševačkog pozorišta uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Odluku o izboru najboljeg ponuđača, naručilac će doneti najkasnije 3 dana nakon javnog otvaranja ponuda.

SADRŽAJ
Početna
Vesti
Galerija
Predstave
Kontakt

Kruševačko pozorište, Vidovdanska 26, 37000 Kruševac * +381 (0) 37 410 810 ; +381 (0) 37 442 990 * krusevackopozoriste@gmail.com