11. 06. 2020.

Јавна набавка мале вредности – електрична енергија, број  02/20

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација


18. 02. 2019.

Јавна набавка мале вредности – услуга превоза, број  01/20

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


03. 02. 2019.

Јавна набавка мале вредности – услуга превоза, број  01/20

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде


09. 09. 2019.

Јавна набавка на коју се закон не примењује – услуга израде пројектне документације за извођење система за аутоматску дојаву пожара, број  05/19

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


27. 08. 2019.

Јавна набавка на коју се закон не примењује – услуга израде пројектне документације за извођење система за аутоматску дојаву пожара, број  05/19

Позив за подношење понуда


31.07.2019.

Јавна набавка мале вредности – услуге превоза бр.04/19

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


16.07.2019.

Јавна набавка мале вредности – услуге превоза бр.04/19

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација


13.04.2019. год.
Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије бр. 02/19

Одлука о додели уговора


03.04.2019. год.
Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије бр. 02/19

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација


11.03.2019. год.
Јавна набавка мале вредности – услуге превоза бр. 01/19

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација


12.04.2016. год.
Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије бр. 03/16

Позив за подношење понуда
Потврда о преузимању конкурсне документације
Конкурсна документација


22.04.2016. год.
Одлука о додели уговора – Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије бр. 03/16


29.03.2016. год.
Поновљени поступак јавне набавке мале вредности – услуге хотела бр. 02/16

Позив за достављање понуде
Потврда о преузимању конкурсне документације
Конкурсна документација


07.04.2016. год.
Одлука о додели уговора – Поновљени поступак јавне набавке мале вредности – услуге хотела бр. 02/16


14.03.2016. год.
Јавна набавка мале вредности услуге хотела бр. 02/16

Позив за достављање понуде
Потврда о преузимању конкурсне документације
Конкурсна документација


23.03.2016. год.
Одлука о обустави поступка за јавну набавку мале вредности Услуге Хотела бр. 02/16


25.03.2016. год.
Обавештење о обустави поступка за јавну набавку мале вредности Услуге Хотела бр. 02/16


11.03.2016. год.
Јавна набавка мале вредности услуге превоза бр. 01/16

Позив за достављање понуде
Потврда о преузимању конкурсне документације
Конкурсна документација


25.03.2016
Одлука о избору понуђача за услуге превоза бр. 01/16