11. 06. 2020.

Javna nabavka male vrednosti – električna energija, broj  02/20

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija


18. 02. 2019.

Javna nabavka male vrednosti – usluga prevoza, broj  01/20

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


03. 02. 2019.

Javna nabavka male vrednosti – usluga prevoza, broj  01/20

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude


09. 09. 2019.

Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje – usluga izrade projektne dokumentacije za izvođenje sistema za automatsku dojavu požara, broj  05/19

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


27. 08. 2019.

Javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje – usluga izrade projektne dokumentacije za izvođenje sistema za automatsku dojavu požara, broj  05/19

Poziv za podnošenje ponuda


31.07.2019.

Javna nabavka male vrednosti – usluge prevoza br.04/19

Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


16.07.2019.

Javna nabavka male vrednosti – usluge prevoza br.04/19

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija


13.04.2019. god.
Javna nabavka male vrednosti – nabavka električne energije br. 02/19

Odluka o dodeli ugovora


03.04.2019. god.
Javna nabavka male vrednosti – nabavka električne energije br. 02/19

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija


11.03.2019. god.
Javna nabavka male vrednosti – usluge prevoza br. 01/19

Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija


12.04.2016. god.
Javna nabavka male vrednosti – nabavka električne energije br. 03/16

Poziv za podnošenje ponuda
Potvrda o preuzimanju konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija


22.04.2016. god.
Odluka o dodeli ugovora – Javna nabavka male vrednosti – nabavka električne energije br. 03/16


29.03.2016. god.
Ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti – usluge hotela br. 02/16

Poziv za dostavljanje ponude
Potvrda o preuzimanju konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija


07.04.2016. god.
Odluka o dodeli ugovora – Ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti – usluge hotela br. 02/16


14.03.2016. god.
Javna nabavka male vrednosti usluge hotela br. 02/16

Poziv za dostavljanje ponude
Potvrda o preuzimanju konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija


23.03.2016. god.
Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti Usluge Hotela br. 02/16


25.03.2016. god.
Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti Usluge Hotela br. 02/16


11.03.2016. god.
Javna nabavka male vrednosti usluge prevoza br. 01/16

Poziv za dostavljanje ponude
Potvrda o preuzimanju konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija


25.03.2016
Odluka o izboru ponuđača za usluge prevoza br. 01/16