Bora Ćosić

ULOGA MOJE PORODICE U SVETSKOJ REVOLUCIJI
Dramatizacija Jelena Mijović

Režija: Ivan Vuković
Scenografija: Marija Kalabić
Kostim: Ivana Mladenović
Kompozitor: Irena Popović i Nikola Dragović
Dramaturg: Jovan Ristić

Igraju:

TATA…………………………………….Bojan Veljović
UJAK…………………………………….Nikola Rakić
BABA……………………………………Biljana Nikolić
MAMA………………………………….Marija Gašić
KAPETAN VACULIĆ…………….Nebojša Vranić
DETE…………………………………..Jelena Orlović
TETKA…………………………………Aleksandra Cucić
DAROSAVA…………………………Milena Jakšić

Kruševačko pozorište, sezona 2020/21.

Premijera 06. 04. Kruševac i 26. 04. Gračanica