Po motivima predstave Davida Putnika
VILINSKA KOČIJA

Tekst: Aleksandra Glovacki
Režija: Branislav Nedić
Scenografija: Marija Nikolić
Kostimograf: Ljiljana Anđelković
Muzički saradnik: Slavica Stefanović

LICA:

DANILO – PREDRAG MILENKOVIĆ
STARAC/ CAR – DUŠAN DULE JOVANOVIĆ
MAJKA  – SLAĐANA NESTOROVIĆ RISTIĆ
TETKA/VEŠTICA– BILJANA  SAVIĆ
1. VILA/SUĐAJA/SNAHA – JOVANKA ANDRIĆ
2. VILA/SUĐAJA/SNAHA– JELENA TOMIĆ
3. VILA/SUĐAJA/SNAHA – EMA STOJANOVIĆ
DVORSKA LUDA – MOMČILO RADOSAVLJEVIĆ
USUD /1. TRGOVAC  – VLADIMIR KERKEZ
2. TRGOVAC – DRAGAN MARINKOVIĆ
PRINCEZA – JELENA VUKIĆEVIĆ

Reditelj – direktor
Branislav Nedić

PREMIJERA 26. septembar 2019.
Kruševačko pozorište, sezona 2019/2020.